side-area-logo

MK výroba

MK výrobná prevádzka v Prešove

Spoločnosť MK Illumination je hrdá na to, že má v Prešove vlastnú priestrannú manufaktúru s rozlohou 9 000 m². Naši angažovaní, špeciálne kvalifikovaní a umelecky zdatní zamestnanci majú schopnosť a nadšenie každý rok vyrobiť ručne viac ako 30 000 svetelných motívov. Presne tieto motívy tvoria jadro našich kreatívnych svetelných koncepcií na mieru a sú obdivované na celom svete v našich kreatívnych inscenáciách. V neposlednom rade je to vďaka tvrdej práci a know-how našich miestnych zamestnancov, že naše dekoratívne svetelné inscenácie prinášajú svetlo a radosť do životov ľudí v takých ďalekých krajinách ako sú Kanada, Južná Afrika a ešte oveľa ďalej.

Sme hrdí na to, čo robíme
Robíme ľudí šťastnými vytváraním nádherného kreatívneho osvetlenia. A toto angažovanie zdieľajú všetci, ktorí pre nás pracujú. Rozumieme, aké je dôležité mať spokojných a šťastných zamestnancov, ktorí s radosťou prispievajú k našim kvalitným produktom. Chceme, aby sa každý zamestnanec cítil ako člen našej medzinárodnej rodiny, vychutnával si pracovnú atmosféru a bol hrdý na to, čo môžeme – s pomocou každého jednotlivca – vytvoriť.

Najvyššia kvalita

Safe, legal efficient and sustainable

Sme tiež hrdí na to, že ako jeden z popredných výrobcov v branži môžeme ponúknuť maximálnu kvalitu a spoľahlivosť, najmä s ohľadom na legalitu, bezpečnosť, efektívnosť a stálosť. Je pre nás tiež samozrejmosťou dodržiavanie sociálnych a environmentálnych štandardov vo výrobnom procese našich výrobkov. Preto v našej fabrike spĺňame nasledujúce normy ISO: ISO 9001, ISO 14001, ISO 1090-1, ISO 1090-2 a ISO 1090-3.90-3

Naše svetelné motívy

žiaria po celom svete